ADVERTISEMENT
Thứ Sáu, 5 Tháng Sáu 2020

MẸO VẶT

Chúng ta là BF!

Một chàng trai nói với một cô gái : – Chúng ta là BF! Cô gái hỏi : – BF là gì? – Nghĩa là