ADVERTISEMENT
Thứ Bảy, 19 Tháng Chín 2020

CƯỜI

Chúng ta là BF!

Một chàng trai nói với một cô gái : – Chúng ta là BF! Cô gái hỏi : – BF là gì? – Nghĩa là

sdfffsdfff