ADVERTISEMENT
Thứ Sáu, 27 Tháng Mười Một 2020

CƯỜI

Chúng ta là BF!

Một chàng trai nói với một cô gái : – Chúng ta là BF! Cô gái hỏi : – BF là gì? – Nghĩa là

sdfffsdfff